Cообщения

VADEMECUM SPRZEDAWCY

16.09.2015

Szanowni Państwo
 

Na platformie B2B w zakładce DO POBRANIA/ POZOSTAŁE zostało zamieszczone VADEMECUM SPRZEDAWCY.
 

W Vademecum Sprzedawcy znajdziecie Państwo informację o technologii produkcji, doborze płytek do określonych pomieszczeń pod względem technologicznym i ekonomicznym, montażu, konserwacji i użytkowaniu płytek . Zostały również udostępnione opisy badań, norm, deklaracji właściwości użytkowych, karty gwarancyjnej oraz tabele technologiczne. Zachęcamy do zapoznania się z pismem.


< Вернись